Honorarium

Stosowane przez Kancelarię stawki uwarunkowane są specyfiką i rodzajem sprawy i ustalane są indywidualnie podczas  rozmów z Klientem.
Kancelaria stosuje następujące sposoby rozliczeń:

  1. stawkę godzinową – dotyczy głównie stałej obsługi klientów indywidualnych lub podmiotów gospodarczych, jak również w sytuacji kiedy nie można z góry określić wymiaru czasu i nakładu pracy,
  2. ryczałt – dotyczy ściśle określonego zadania w którym możliwe jest określenie z góry wymiaru czasu i nakładu pracy,
  3. „success fee” – ustalana jako procent od wysokości wygranej w sprawie.

Co do zasady honorarium Kancelarii jest płatne z góry. Istnieje jednak możliwość rozłożenia go na raty.
W przypadku zlecenia z „success fee” może ono zostać ustalone jedynie jako część wynagrodzenia, niezbędne jest wpłata części wynagrodzenia jako ryczałtu lub stawki godzinowej.

W przypadku zlecenia prowadzenia sprawy przed sądem koszty jej prowadzenia różnią się w zależności od wartości przedmiotu sprawy, przy czym stawki minimalne określone zostały w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych. Zgodnie z tym rozporządzeniem przykładowe stawki, które mogą być pewną wskazówką co do kosztów prowadzenia sprawy przed sądem, wynoszą netto w zależności od wartości przedmiotu sprawy:

  1. do 500 zł - 90 zł;
  2. powyżej 500 zł do 1.500 zł - 270 zł;
  3. powyżej 1.500 zł do 5.000 zł - 900 zł;
  4. powyżej 5.000 zł do 10.000 zł - 1.800 zł;
  5. powyżej 10.000 zł do 50.000 zł - 3.600 zł;
  6. powyżej 50.000 zł do 200.000 zł - 5.400 zł;
  7. powyżej 200.000 zł do 2.000.000 zł - 10.800 zł;
       8.   powyżej 2.000.000 zł do 5.000.000 zł - 15.000 zł;
       9.  powyżej 5.000.000 zł - 25.000 zł.

W zakresie porad prawnych jak również pism i umów koszty udzielenia pomocy prawnej ustalany jest indywidualnie w zależności od stopnia skomplikowania zlecenia i czasu jaki zostanie poświęcony na jego realizację.

Szczegółowe informacje o wysokości stawki godzinowej, ryczałtu lub „success fee” zostaną Państwu udzielone po zwróceniu się o ich wskazanie.