Usługi

Kancelaria radcy prawnego Michała Drewnisza świadczy kompleksowe usługi prawne zarówno dla klientów indywidualnych jak i podmiotów gospodarczych.

W ramach świadczonej pomocy prawnej Kancelaria oferuje:
  1. konsultacje i porady prawne, porządzanie pisemnych opinii prawnych,
  2. sporządzanie pism procesowych, projektów umów oraz udział w negocjacjach,
  3. reprezentacja przed sądami wszystkich instancji, organami ściągania, organami administracji publicznej.

Kancelaria Radcy prawnego oferuje usługi i pomoc prawną, m.in. w zakresie:

  1. prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego (w tym sprawy o zapłatę, sprawy z zakresu prawa własności i praw rzeczowych, w tym wynajmem nieruchomości komercyjnych, alimenty, rozwód, ustalenie kontaktów z dzieckiem, sprawy spadkowe),
  2. prawa lokalowego (sprawy o zapłatę czynszu, sprawy o eksmisję, sprawy związane z funkcjonowaniem wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych),
  3. prawa gospodarczego (w tym stała obsługa prawna podmiotów prowadzących działalność gospodarczą),
  4. prawa administracyjnego (w tym reprezentacja przed organami administracji państwowej i samorządowej, odwołania od decyzji administracyjnych, reprezentacja przed sądami administracyjnymi i przed Naczelnym Sądem Administracyjnym).