Współpraca

 

Adwokat Agnieszka Wasieczko.

www.wasieczko-adwokat.pl
Absolwentka Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Odbyła aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Jest adwokatem w Izbie Warszawskiej.
Absolwenta Akademii Polskiego i Europejskiego Prawa Spółek prowadzonej przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie.
Doświadczenie zawodowe zdobywała w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Pełniła również funkcję Zastępcy Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych właściwego w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych rozpatrywanych przez Resortową Komisję Orzekającą przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji.
W zakresie zainteresowań zawodowych adwokat Agnieszki Wasieczko pozostaje prawo cywilne, prawo karne, prawo gospodarcze oraz prawo pracy.
Adwokat Agnieszka Wasieczko, jako były wieloletni pracownik organu administracji publicznej, posiada również bogate doświadczenie zawodowe w sprawach dotyczących prawa administracyjnego, prawa ubezpieczeń społecznych oraz prawa finansowego (budżetowego) w szczególności w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.